• Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii

  Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii

 • Kobiety i dziewczęta w Indiach

  Kobiety i dziewczęta w Indiach

  więcej

 • Chrześcijanie w Indiach

  Chrześcijanie w Indiach

  więcej

Ważna informacja: W tym roku nie będziemy mieli swojego stoiska na SLOT Art Festival.

 • Good Shepherd World Prayer Centre
 • Biblijny Instytut Nehemiasza (Nehemiah Bible Institute)
 • Good Shepherd World Prayer Centre

  Zrzeszenie kościołów, obejmujące ponad 300 wspólnot w całych Indiach, kierowane jest z “World Prayer Centre” w Trichy, gdzie znajduje się główny kościół, z ponad 5000 wiernych.

  Zdecydowane głoszenie ewangelii, działanie Ducha Świętego i modlitwa w modlitewnych grupach domowych składają się na tajemnicę gwałtownego wzrostu kościołów.

  Skupiamy się głównie na misyjnej pracy wśród dzieci i młodzieży, pozakościelnej działalności na rzecz kobiet i mężczyzn oraz ponad denominacyjnych konferencjach dla pastorów.

  Nasz cel: „Ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, tak jak morze pełne jest wód” (Hab 2,14).

 • Biblijny Instytut Nehemiasza (Nehemiah Bible Institute)

  Solidne, praktyczne wykształcenie teologiczne indyjskich chrześcijan, przygotowujące do służby pionierskiej oraz w kościele, jest warunkiem trwałego wzrostu kościoła i około 200 projektów zakładania nowych wspólnot.

  W wielu oddziałach naszej Szkoły Biblijnej oferujemy trwające kilka lat kierunki studiów, a w razie potrzeby także egzaminy licencjackie. Szkoły Uczniostwa są uzupełnieniem programu nauczania.

  „Jestem o tym przekonany: kościoły powinny być salami szkolnymi dla świata” (Vishal Mangalwadi)

 • Good Shepherd World Prayer Centre
 • Biblijny Instytut Nehemiasza (Nehemiah Bible Institute)
 • Prześladowanie chrześcijan
 • Chrześcijanie w Orisie
 • Prześladowanie chrześcijan

  Mimo, że wolność wyznania jest gwarantowana konstytucyjnie, prześladowanie chrześcijan w Indiach należy do codzienności: dyskryminacja, naginanie prawa, agresywne ataki, aż po zabójstwa pastorów.

  Niektóre kraje związkowe Indii wprowadziły „ustawę zabraniającą konwersji”, która stosowana jest w szczególności wobec osób nawracających się na chrześcijaństwo. Z racji nasilającego się nacjonalizmu hinduistycznego rośnie też presja wywierana na chrześcijanach. W 2016 roku Indie znajdowały się na siedemnastym miejscu w indeksie prześladowań, publikowanym przez organizację OpenDoors.

  Wierzymy, że jako chrześcijanie jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni i że możemy coś zdziałać!

 • Chrześcijanie w Orisie

  W 2008 roku, w kraju związkowym Orisa, w wyniku fali prześladowań zostało zamordowanych 400 chrześcijan, w tym 39 pastorów.

  Pragnienie okazania pomocy i wsparcia pokrzywdzonych doprowadziło do otwarcia domu dla wdów i sierot, w dystrykcie Khandamal. Obecnie kościół wspiera 70 mieszkających tam dzieci, które znajdują się pod opieką rodzin chrześcijańskich.

  Rodziny pastorów, żyjące w tamtej okolicy, otrzymują od nas wsparcie od kościoła lub w ramach projektu „Kup bawoła!” grant służący ich usamodzielnieniu się finansowo.

  Kościół pomaga chrześcijanom, którzy doświadczyli nieopisanej tragedii. Kościół popiera ich, bo nie powinni się poddawać.

 • Prześladowanie chrześcijan
 • Chrześcijanie w Orisie
 • Kobiety i dziewczęta
 • Dzień Modlitwy o kobiety i dziewczynki
 • MoseMinistries
 • Piekarnia
 • Kobiety i dziewczęta

  Sytuacja kobiet i dziewcząt w Indiach nie należy do łatwych. W tym patriarchalnym społeczeństwie, kobieta nie ma żadnej wartości.

  W niektórych rejonach kraju noworodki płci żeńskiej są zabijane zaraz po urodzeniu. Jest to związane z problematyką posagu. Małżeństwa dzieci oraz dziecięca prostytucja są na porządku dziennym.

  Według oficjalnych statystyk, co 20 minut jakaś kobieta w Indiach pada ofiarą gwałtu. Co trzy minuty popełniane jest przestępstwo wobec jednej kobiety. Dziewczynki i kobiety mają małe szanse, by same obronić się przed przemocą i dochodzić swoich praw.

  CIfI angażuje się w sprawy kobiet i ujmuje się za nimi, poprzez realizację projektu MoseMinistries oraz coroczny Dzień Modlitwy, przypadający w dniu 24. stycznia.

  Modlitwa przemienia

 • Dzień Modlitwy o kobiety i dziewczynki

  Kobiety i dziewczynki w Indiach s ofiarami dyskryminacji. W zakresie żywienia, kształcenia i opieki medycznej pierwszeństwo mają chłopcy. Bardzo ważne jest dopilnowanie czystości przedmałżeńskiej oraz godności dziewczynki, aż do jej zamążpójścia. Z tego powodu, zwłaszcza na obszarach wiejskich, dziewczynki wydawane są za mąż w bardzo młodym wieku i częstokroć za mężczyzn znacznie od nich starszych.

  Dopiero, gdy kobieta wyda na świat syna, jej wartość wzrasta w oczach społeczeństwa oraz rodziny męża. Jeśli jednak jej mąż umrze pierwszy, wówczas wedle wizji społecznej, jej życie traci sens.

  Jednak nie musi tak zostać! Modlitwa przemienia. Módl się z nami.
  Dnia 24. stycznia każdego roku Indie obchodzą „National Girl Day”. Korzystamy z tej okazji, aby świętować dzień modlitwy o kobiety i dziewczynki w Indiach.

 • MoseMinistries

  W jednym domu mieszka 89 żywiołowych, dorastających kobiet, które zgodnie z wolą swoich rodziców miały zostać zabite, tylko z tego powodu, że są dziewczynkami.

  Projekty edukacyjne, takie jak „5 Loaves German Bakery”, kształcenie teologiczne w Instytucie Biblijnym Nehemiasza, jak również Szkoła Gospodarstwa Domowego (planowana) stwarzają dziewczynkom bezpieczne ramy dla ich wykształcenia oraz rozwoju emocjonalnego i duchowego.

  Zespół modlitewny wstawia się w modlitwach w intencji całej problematyki kobiecej w Indiach, a także rozpoczęcie nowych projektów MM.

  Wartości przemieniają życie.

 • Piekarnia "5 Loaves German Bakery"

  5 Loaves German Bakery Logo

  5 Loaves German Bakery oferuje młodym dziewczętom z MoseMinistries możliwość zdobycia wykształcenia i zdobycie samodzielności oraz niezależności finansowej.

  Ze sprzedaży produktów – wypieków wysokiej jakości, z dobrych i zdrowych składników – zakład kształcenia zawodowego może nie tylko sam sfinansować swoje działania, ale również wspierać finansowo projekty MoseMinistries.

  Każdego roku około 10 dziewcząt powinno ukończyć kształcenie. Za 3 do 5 lat, wpływy ze sprzedaży mogą pokryć koszty edukacji szkolnej i mundurków szkolnych całego domu dziecka. Średniookresowo mają powstać kolejne piekarnie w innych miastach. Docelowo chcielibyśmy kształcić również dzieci spoza naszego domu dziecka.

 • Kobiety i dziewczęta
 • Dzień Modlitwy o kobiety i dziewczynki
 • MoseMinistries
 • Piekarnia
 • Centrum szkoleniowe CIfI
 • Modlitwa i uwielbienie
 • Centrum szkoleniowe CIfI

  Trening kulturowy przygotowujący do pracy w kraju i zagranicą, szkoła misyjna oraz szkolenia przygotowujące do wyjazdów misyjnych, wyjazdy do Indii, praktyki oraz program uczniostwa Profilers, otwarte seminaria na temat kościoła i misji, a także modlitwy, to oferta Centrum Szkoleniowego CIfI. Oprócz tego prowadzimy działania promocyjne i otwarte spotkania modlitewne.

  Na życzenie odwiedzamy chrześcijańskie wspólnoty, współtworząc nabożeństwa i inne wydarzenia, nauczając czy przedstawiając relacje z naszej pracy. Oferujemy również profesjonalny trening kulturowy dla kościołów.

  Do Indii i z powrotem.

 • Modlitwa i uwielbienie

  „Modlitwa nie jest czymś dodatkowym, ale podstawowym. Nie tyle modlitwa wspiera pracę misyjną, ile raczej sama tą pracą jest. Możemy bowiem zebrać tylko to, co wcześniej wywalczyliśmy w modlitwie” (Oswald Smith).

  Ponieważ wierzymy, że modlitwa nie jest kwestią poboczną, mamy w Indiach zespoły, które pełnoetatowo oddane są modlitwie i w ramach projektów pionierskich w rejonach niedosięgniętych ewangelią zakładają domy modlitwy.

  Częścią tej pracy są podróże modlitewne do świata hinduistycznego, a także Festiwal Uwielbienia.

  Współpracują z nami
  Dom Modlitwy Augsburg

 • Centrum szkoleniowe CIfI
 • Modlitwa i uwielbienie

PARTNERZY:

MN-Logo slot logotypy kolo logo THERISMOS Znakologo PNG logo ewst
logo chdn logo obds Logo inspiracje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok